Krzysztof Nowakowski Prywatny Detektyw

Przyjmuję zlecenia dotyczące:

Sprawy rozwodowe (zdrady małżeńskie):

 • obserwacja osoby pod kątem ujawnienia nieformalnych kontaktów towarzyskich
 • dokumentowanie wykonywanych czynności w zakresie interesujących zleceniodawcę zdarzeń (foto, wideo, audio)
 • kompletowanie wykonanej dokumentacji w celu przedstawienia przed Sądem w sprawach o rozwód i alimenty dla małżonka (sprawa rozwodowa z orzeczeniem winy strony przeciwnej)
 • potwierdzenie przyjęcia i wykonania zlecenia przed Sądem

Poszukiwania poprzez:

 • ustalanie przyczyn i okoliczności zaginięcia osoby poszukiwanej
 • ustalanie świadków zdarzenia
 • ustalanie kontaktów towarzyskich i zawodowych osoby poszukiwanej
 • kontakt z poszukiwanym, negocjacje
 • pełna współpraca z organami ścigania (Prokuratura, Policja)

Sprawdzanie osób:

 • ustalanie dochodów osoby
 • ustalanie majątku osoby
 • ustalanie tożsamości osoby
 • ustalanie miejsca pracy osoby
 • sprawdzanie zachowań dzieci (kontakty z alkoholem, narkotykami, molestowanie seksualne, czynności przy komputerze)
 • sprawdzanie osoby pod kątem lojalności wobec pracodawcy
 • sprawdzenie osoby pod kątem kandydata na opiekuna dla dzieci
 • weryfikowanie listów referencyjnych

Szkody ubezpieczeniowe:

 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
 • weryfikacja okoliczności zdarzenia
 • ustalanie świadków zdarzenia
 • występowanie w imieniu ubezpieczyciela (w ramach udzielonego pełnomocnictwa) przed organami ścigania
 • pełna współpraca z organami ścigania – Policja, Prokuratura (w ramach udzielonego pełnomocnictwa)

Wywiad gospodarczy: