Krzysztof Nowakowski Prywatny Detektyw

Podstawy prawne

Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych jest prowadzona na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r. z późn. zm.)

Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110