Krzysztof Nowakowski Prywatny Detektyw

Jestem specjalistą w zakresie usług detektywistycznych. Nabyłem doświadczenie podczas wieloletniej pracy w służbach kryminalnych Policji. Wykonując czynności zlecone kieruję się zasadami pełnej dyskrecji, etyki zawodowej, lojalnością wobec zlecającego usługę oraz szczególną starannością, aby nie naruszać wolności i praw człowieka.

Każde zlecenie kończę pisemnym sprawozdaniem, które wraz z zebranym materiałem dowodowym (fotografie, nagrania audio-video) jest honorowane przez Sąd jako wartościowy materiał w sprawie. Dodatkowo, w przypadku konieczności, jako detektyw zeznaję przez Sądem w sprawie otrzymanego zlecenia i jego realizacji.

Firma moja jest działalnością jednoosobową, co pozwala na minimalizację kosztów i co jednocześnie przedkłada się na korzystne dla klienta stawki. W razie konieczności korzystam z pomocy innych specjalistów z dziedziny detektywistyki i dziedzin pokrewnych.

Firma posiada kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku powstania szkody, gwarantuje ono pokrycie wszystkich ewentualnych roszczeń, dając Państwu pełne poczucie bezpieczeństwa.

fotoZachęcam do kontaktu. Z miłą chęcią umówię się z Państwem na bezpłatne konsultacje, podczas których będę mógł doradzić, omówić zakres potrzebnych działań i wycenić ewentualne zlecenie. Świadczę usługi detektywistyczne na terenie całego kraju.

Krzysztof Nowakowski Prywatny Detektyw działa na podstawie licencji wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.